Služby a ceník

Překlady

Tlumočení

* Účtovací jednotkou u překladů je tzv. normostrana Evropské unie, tzn. 1.500 znaků bez mezer. Minimální účtovaný objem pro jeden dokument je 0,5 NS, u ověřených překladů se zvyšuje na 1,0 NS v případě předání originálu a odevzdání překladu jinde než v sídle překladatele.

** O expresní úkon se jedná, je-li odevzdání překladu požadováno v tentýž den, kdy byl překladateli doručen originál, nebo přesahuje-li objem překladu 6,0 NS za pracovní den.

V případě nikoli řádné poptávky, tzn. bez předchozí telefonické dohody, se účtuje jednorázová sankce ve výši 500 Kč.

Překladatelské a tlumočnické služby se soudním ověřením neposkytuji jazykovým agenturám.